Здравка Колева Здравка Колева Потребител

Осигуряване на физически лицаЗдравейте,

интересува ме, когато физическо лице-лекар, който е осигурен на трудов договор, получава доходи от клинични изпитвания от страни от Европейския съюз и е регистриран по ЗДДС-чл.97а, трябва ли да се регистрира и като самоосигуряващо се лице? Може ли да ми обясните и разликата между извънтрудови правоотношения и задължението за самоосигуряване при получаване на подобни доходи от физически лица?

Предварително Ви благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение (изпълнители срещу възнаграждение по договор за изработка /чл. 258 от ЗЗД/, по договор за поръчка /чл. 280 от ЗЗД/ и други), които не са осигурени на друго основание през съответния месец, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, ако получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (основание чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО). Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт независимо от размера на полученото възнаграждение (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО).
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->