Ani Georgieva Ani Georgieva Потребител

Изравняване на осигурителен доход 2011Как се изравнява осигурителен доход на лице което през 2011 година е редовен студент, има доход от трудово правоотношение и доход по граждански договор с размер по-малък от МРЗ?Отговори

  • Здравейте,

    Осигурителния доход се изравнява с подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на справка за окончателния размер на осигурителния доход към нея.
  • По-точно искам да попитам дължат ли се вноски за сумата по гражданския договор и какви са те? Как трябва да се попълнят справките за социално и здравно?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->