Зоя Цървуланова Зоя Цървуланова главен специалист ЧР

Прекратяване на срочен договор по време на болниченСлужител, назначен на срочен трудов договор до 31.03.2012 г., представя болничен лист на 26.03.2012 г.

Въпросът ми е: може ли да бъде освободен на дата 31.03.2012 г. при това положение и колко време последния работодател е длъжен да му внася болничните в НОИ и колко време там ще получава плащане за болнични при условие, че болничните ще му бъдат продължителни например до 6 месеца?Отговори

  • Здравейте,

    Срочния трудов договор се прекратява с изтичането на неговия срок без оглед на това, че лицето може да се намира в отпуск поради временна неработоспособност.
    Работодателят е длъжен да представя в ТП на НОИ болничните на работници и служители отнасящи за периоди до 30 дни след прекратяване на трудовите им правоотношения.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->