Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Документиране на бонус за чуждестранно лицеЗдравейте, имам следния казус.

Новорегестрирана фирма иска да изплати на свой служител допълнително възнаграждение във връзка с преместване, в размер на една брутна заплата. Фирмата е регистрирана в България като почти всички служители са чужденци от ЕС. Те имат номер по ЛНЧ за постоянно пребиване, като осигуровките и данъците ще се плаща в България. Фирмата е регистрирана през месец март. Лицето на което трябва да се изплати сумата е назначено на 02.04.2012г.

1. Какъв документ (заповед или нещо друго) трябва да се оформи за изплащането на ДТВ и какво основание да се посочи за изплащането му?
2. Как трябва да се начисли (еднократно)към основата заплата. Ще се признае ли този разход на фирмата?
3. България и въпросната страна имат спогодба по СИДДО. Трябва ли да се издаде документ от НАП България, затова, че лицата ще получават доходи в България и тези доходи ще се облагат в България?

Благодаря ви предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Допълнителното възнаграждение може да се изплати по споразумение между работодателя и работника. Същото ще се начисли като еднократно допълнително възнаграждение и върху него ще се изчислят съответно осигурителни вноски и данъка по ЗДДФЛ.
    Относно СИДДО следва да се има предвид разписаните в него разпоредби за определяне на държавата в която данъка е дължим. Всеки случай се разглежда отделно.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->