Васил Василев Васил Василев Потребител

Прехвърляне от една фирма към друга и прекрятяване на договор след товаЗдравейте!

От 7 години работя в една фирма. До скоро бях в отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Сега съм в полагем отпуск, който се е натрупал по време на майчинството. Междувременно разбрах, че фирмата, в която работя прехвърля дейността си на новосъздадена фирма и всичките ми колеги са били накарани да подпишат договори с новата фирма. Тези договори са срочни със 6 месеца изпитателен срок. След това половината от служителите получават заповеди за прекратяване на трудовите отношения.

Имам ли право да не подписвам договора с новата фирма, тъй като той е със срок на изпитване и съответно ако са решили ме освободят губя защитата, която ми се полага въз основа на КТ за майки с деца под 3 год.възраст, а също така и правото на пълен размер на обезщетение от Бюрото по труда?

И по кой член трябва да бъда освободена от старата фирма ако тя вече не функционира, а аз не желая да подпиша с новата?Отговори

 • Здравейте,

  Мисля, че посоченият по-долу текст напълно отговаря на въпроса ви!

  Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
  Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:
  1. сливане на предприятия;
  2. вливане на едно предприятие в друго;
  3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
  4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
  5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието;
  6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
  7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.
  (2) В случаите по ал. 1 правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->