Вени Василева Вени Василева Главен счетоводител

Попълване Декларации обр. 6 и 1На 04.04.2012 г. са изплатени осигуровки, авансови данъци и възнаграждения както следва:1. Осигуровки и авансов данък за хонорар по граждански договор като услугите са оказани през м. 02/2012 г., а хонорарът е платен на 05.03.

2. Осигуровки и авансов данък по работни заплати (трудови договори) и самите заплати за м. 03/2012 г.;

3. Авансов данък и заплати за м. 03/2011 г. и м. 04/2011 г., които са били начислени, но неизплатени. Съответните осигуровки са били начислени и преведени през 2011 г.Как трябва да се попълни поле "Месец и година" в Декларация обр. 6?

Правилно ли е така: 1. 02/2012 г.; 2. 03/2012 г.; 3. 03/2011 г. и 04/2011 г.? Трябва ли да се подадат 4 отделни декларации обр. 6?В Декларация обр. 1 относно хонорара по гражданския договор какъв период трябва да се посочи: 02/2012 г. или 03/2012 г.?Предварително благодаряОтговори

  • Здравейте,

    Относно хонорар по граждански договор - в двете декларации следва да се посочи периода за който се отнася плащането тоест 02.2012
    Лично аз бих подал отделни декларации със съответните дати на плащане на осигурителните вноски и данъка.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->