ИВА ТОТЕВА ИВА ТОТЕВА УПРАВИТЕЛ

Освобождаване по чл.326 от КТРаботя в банковата сфера. Вчера ми се обадиха от Човешки ресурси, за да ме поканят да си подпиша предизвестие за напускане по чл.326 от КТ. Не съм подписала още.

Интересува ме ако бъда съкратена по този член мога ли да ползвам обезщетение от борсата? Ако е да колко месеца и какъв процент обезщетение ще вземам, след като в Банката имам стаж 3 г. 8 м., а общо 8 г. По кой член е най-добре да се подпише за да се ползва борса?Отговори

 • По чл. 326 от КТ ви се връчва предизвестието, но той може да бъде основание за прекратяване на трудовия договор, ако инициативата е ваша. Явно, ще бъдете съкратена по друг член от КТ. За да ползвате обезщетение от борсата, трябва съкращението да е по инициатива на работодателя и да няма причини от типа "поради несправяне с работата".
  Размерът на паричното обезщетение се определя по следния начин: Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по - малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. От 01.01.2012 г. този размер е 7,20 лв.
  Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.
  При трудов стаж 8 години ще го получавате 8 месеца.


 • Здравейте,

  "Съкращаването" може да бъде само когато прекратяването на договора е инициирано от работодателя. В противен случай е по желание на работника. Работодателят ви може да ви съкрати с предизвестие, предвидено в трудовия ви договор, на едно от основанията посочени в чл. 328 от КТ. В някои случаи при съкращаването ще имате право на обезщетение от работодателя, за оставане без работа, и чак след това ще имате право на обезщетение за безработица от ДОО.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->