Ива Захариева Ива Захариева Потребител

Осигуровки при отпусната инвалидна пенсияЗдравейте г-н Димитров,

Бях задала въпрос: „Собственичка на ЕООД има издадено решение на ТЕЛК за инвалидност 80% и й предстои да получава 2 години инвалидна пенсия. Ако избере за този период да не внася осигурителни вноски, трябва ли да назначи прокурист във фирмата си, тъй като има назначени 2 души на трудови договори и фирмата е работеща?”,

на който получих следния отговор от вас: „Да, ще трябва да назначите прокурист при положение, че собственика няма да се осигурява през дружеството."

Все пак имайте предвид следното:

Самоосигуряващите се пенсионери внасят само здравни осигуровки за своя сметка. При положение, че назначите прокурист за него ще трябва да се внасят осигурителни вноски върху най-малко минималния осигурителен праг за управители.

Моля за доуточнение:

1. На какво основание трябва да се назначи прокурист, при положение, че собственичката ще продължи да работи и на основание чл.4, ал.6 от КСО, избира като работещ пенсионер да внася само здравна осигуровка?

2. Следва ли да внася осигурителни вноски за периода от излизане на решението на ТЕЛК за инвалидност до датата на отпускане на пенсия с разпореждане от органите на НОИ?Отговори

  • Здравейте,

    В първия си въпрос сте написали, че лицето избира да не внася осигурителни вноски за периода на пенсията, което на практика означава, че лицето няма да извършва дейност като самоосигуряващо се лице.
    Сега казвате, че собственичката ще продължи да работи във фирмата. Това е извършване на трудова дейност и е задължение за осигуряване.
    В случай, че продължите да се осигурявате като самоосигуряващо се лице, няма да има нужда да назначавате прокурист.
    По втория ви въпрос считам, че осигуровки се дължат до окончателното излизане на решението на НОИ за отпускане на пенсия.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->