Irena  Mincheva Irena Mincheva Потребител

Осигурителен праг за продавачКаква е минималната заплата за лице назначено като консултант-продавач?

Може ли да се осигурява от работодателя лицето продавач на една сума, а по ведомост да вземе минималната за страната, а не за длъжността заплата?Отговори

  • Здравейте,

    Когато се говори за минимална работна заплата за страната не може да се конкретизира за каква длъжност се отнася тя. Освен това няма определени минимални заплати за определени длъжности. Вероятно имате предвид минималните осигурителни доходи за длъжностите по приложение 1 на Закона за бюджета на ДОО. В това приложение са определени минимални осигурителни доходи (МОД) по основни икономически дейности на предприятията, за наетите от тях лица.
    Следва да имате предвид, че договорената с трудов договор заплата за съответната длъжност не е обвързана с МОД за тази длъжност. В тази връзка е възможно в трудов договор да е уговорена заплата по-ниска от МОД. В този случай МОД се използва само за изчисляването на осигурителните вноски за сметка на работодателя и за сметка на работника или служителя.
  • ..или с думи прости: Да, даже и директор да се води, щом в трудовия договор заплатата е минималната за страната, толкова ще му плащаш , а осигуровката - задължително на прага за длъжността
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->