Тони Стоева Тони Стоева Потребител

Граждански договор с пенсионер



Моля да ми помогнете да разреша следния казус:

Пенсионер на граждански договор за цялата 2011 г. с брутно месечно възнаграждение = 200.00лв. Всеки месец върху сумата, след приспадане на НПР (25%), е внасян данък = 15.00 лв.

Объркването ми дойде след като с калкулатора за граждански договор получих суми за ЗО при пенсионер.

Въпросът ми е: Правилно ли е внасян само ДОД или е трябвало да се внася и здравна осигуровка (3,2%)?



Отговори

  • Трябвало е да се внася и здравна осигуровка. Прочетете чл. 40 от ЗЗО.
  • Здравейте,

    колежката в горния пост ви е казала, къде можете да направите справка за дължимите здравни осигуровки, когато сумата по сметката е по-малка от МРЗ, след приспадане на нормативните разходи.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->