gergana pavlova gergana pavlova Потребител

Основа за изчисляване на обезщетение за платена отпуска при напусканеПредстои ми да напусна работа и ми дължат обезщетение за неизползвана отпуска 28 дена. Последния ми месец с отработени поне 10 дни е с работни 19 дена и заплата 1000, а месеца през който напускам е с работни 22 дена.

Как се изчислява ставката за един ден обезщетение + отпуска? Дели се брутната заплата 1000 на 19 или на 22 или на 20 дена - среден ден работни дни, за да се получи размера за обезщетението за един ден. Греша ли?Отговори

 • Здравейте,

  Изчисляването на обезщетенията по Кодекса на труда (КТ) се прави според разпоредбите на КТ и нормативните актове по прилагането му.
  За база се взема брутното трудово възнаграждение за месеца предхождащ този на прекратяването на трудовото правоотношение.
  Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. При определен месечен размер на трудовото възнаграждение установеното по гореописания начин, среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът.
 • Здравейте,

  Моля, да уточним, дали коефициентът по чл.18, ал.2 НСОРЗ се прилага при изчисляване на обезщетение за неползван отпуск.

  Благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->