"Профит груп"ЕООД "Профит груп"ЕООД

Заповед за колективна командировкаСтроителна фирма командирова лица наети по трудови правоотношения в друг град за извършване на СМР съгласно договор за срок от 3 мес. / Има писмено съгласие от лицата съгласно КТ /

1.Фирмата може ли да издаде заповед за колективна командировка и отчета за извършената дейност да се представи от строителния техник на обекта?

2. Дневните пари са в размер на 20 лв., пътните и квартирните са за сметка на фирмата / служебен превоз и наети квартири от дружеството /. За престоя на работниците до приключване на поетия ангажимент по договора, дружеството има и издадени фактури за храна от заведение, близо до обекта, което е подсигурявало само закуска на наетите. Имаме ли право да признаем пълния размер на дневните и разхода по фактури за храна?Отговори

  • Здравейте,

    Моето мнение е, че няма пречка да се издаде заповед за командироване на повече от едно лице стига да са спазени разпоредбите за съдържанието на заповедта за командироване.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->