Заплащане при Сумарно Изчисляване на Работното Време

Публикувано на: 05.03.2012

Писмо Изх. № ММ-641 от 05.11.2007 г. на МТСП

Относно: Работодателят Може да Установява Сумирано Изчисляване на Работното Време - Седмично, Месечно или за Друг Календарен Период, Който не Може да Бъде Повече от 6 Месеца

 

 

При сумирано изчисляване (отчитане) на работното време, установено от работодателя, в края на съответния период на отчитане се изчислява дали нормата работно време е превишена или не, и когато тя е превишена ще бъде налице извънреден труд.

Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Предвид цитираната разпоредба работодателите разработват график за работата на работниците, за които е установено сумирано изчисляване на работното време.

При установено от работодателя по реда на чл. 142, ал. 2 КТ сумирано изчисляване (отчитане) на работното време, в края на съответния период на отчитане се изчислява дали нормата работно време за същия период е превишена и когато тя е превишена ще бъде налице извънреден труд. Часовете, получени над определената норма часове (след превръщането на нощните часове в дневни, ако има положен нощен труд), са извънреден труд. Получените часове извънреден труд се заплащат по реда на чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ, т.е. с не по-малко от 50 на сто увеличение.

Само, когато се полага труд през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд, т.е. независимо дали е по график или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение (чл. 264 КТ).Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->