geri lakova geri lakova Потребител

Изчисляване на полагаем годишен отпуск за кратък периодАко служител иска да напусне преди да е навършил една година в предприятието, как да изчисля колко платен отпуск му се полага?Отговори

  • Здравейте,

    Начина на изчисляване на полагаемият платен годишен отпуск е:
    Полагащите се дни за пълна календарна година се разделят на календарните месеци в годината, след което резултата се умножава по отработените месеци -
    Ако приемем, че основния платен отпуск на лицето е 20 дни за една календарна година и лицето е отработило 6 месеца в кал. година ще се получи следното

    Пример: 20/12 = 1.6666 * 6 = 9.999 = 10 дни платен годишен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->