Svetlana Gershonova Svetlana Gershonova Kreston BulMar chistach

Съкращаване по време на болниченМоля за вашия компетентен отговор за следното:Работех във фирма за почистване на офиси, сгради и др. От 8.02.2012 съм в болнични 10 дни. В същото време съм на изпитателен срок от 6 месеца.

Работодателката се вбеси от факта, че ме няма на работа. От 9.02.2012 ми е пуснала заповед за прекратяване на правоотношенията. Заповедта не ми е връчвана лично.

Има ли право да ме съкращава когато съм в болничен и то през втория ден? Имам ли право на обезщетения и в какъв размер?Отговори

  • Здравейте,

    Работодателят не може да прекрати трудовото правоотношение с лице, което се намира в законен отпуск поради болест. Под законен имам предвид, че отсъствието трябва да е разрешено от здравните органи с издаването на болничен лист.
    Няма ограничение обаче работодателят да издаде заповед за прекратяване на правоотношението докато лицето се намира в законен отпуск поради болест. В този случай правоотношението може да бъде прекратено след изтичането на отпуска поради болест.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->