Анелия Иванова Анелия Иванова Потребител

Сметка за изплатени суми по чл. 45Следва ли със сметката за изплатени суми за доход от наем по чл. 45, ал.4, да се удържат здравноосигурителни вноски на безработно лице, което не е внасяло здравните си осигуровки през съответната година?Отговори

  • Здравейте,

    При изплащане на доход от наем платеца има задължение да изчисли и да внесе данъка за физическото лице получател на дохода.
    Безработните лица, внасят здравноосигурителните си вноски лично и за своя сметка.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->