Петя  Иванова Петя Иванова Потребител

Платен годишен отпуск за служител на срочен договорПо силата на чл. 155, ал. 1 от Кодекса на труда, всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. Ограничение въвежда алинея 2 на същия текст, според която при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.

Имам следния въпрос: Назначен служител на срочен трудов договор за 9 месеца как да ползва пл. си отпуск, като има ТЕЛК решение и полагаемите му дни за 2011 г са 14, а за 2012 - 8, съответно месеца, през който трябва да ги ползва има 19 работни дни и след това договора изтича. Следва ли, че остатъка от дните трябва да се заплати като неползнани дни платен отпуск?Отговори

  • Здравейте,

    При постъпване на работа за първи път работника или служителя трябва да натрупа най-малко 8 месеца трудов стажа за да придобие право да го ползва. Това обаче не означава, че той изобщо няма право на отпуск за този период.
    Във вашия случай е налице обективна невъзможност за ползване на платен годишен отпуск. В този случай считам, че неизползвания отпуск следва да бъде заплатен на лицето при прекратяване на правоотношението.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->