Светлана Илиева Светлана Илиева Потребител

Оспорване на болничен листЗдравейте! Два въпроса, за чиито отговори предварително благодаря! 1. Колеги, обжалваме болничен лист пред РЗИ (поради отказ на най-близката ЛКК да разгледа случая) на служител, който е в период на предизвестие за прекратяване на трудовия му договор от работодател. Смятате ли, че в случая работодателят е длъжен да заплати първите 3 дни временна неработоспособност или не? В кой норматив е уредено това?

 2. Относно свидетелството за съдимост като необходим документ за сключване на трудов договор - изисква се, "когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало" - бихте ли могли да ми кажете или насочите към кои нормативи е препратката всъщност?Отговори

 • Здравейте,

  По първия въпрос:
  При обжалване на болничен лист за временна неработоспособност лицето следва се води в неразрешено отсъствие(самоотлъчка). В такъв случай не само, че не се дължи възнаграждение за първите 3 дни от болничния, но следва осигуряването на лицето да се прекъсне до уточняване на случая и даване на становище от институцията, където е обжалван болничния лист. Когато становището е, че болничният лист е редовен, работодателят следва да нанесе нужните корекции и да изплати полагащото се на лицето възнаграждение.

  По втория въпрос:
  Този текст препраща към много и различни нормативни документи. Мога да ви дам пример с държавен служител. В закона за държавния служител например е заложено, че на държавна служба може да бъде назначено лице което -
  1. не е поставено под запрещение
  2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
  3. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  В този случай е налице изискването за удостоверяване на съдебно минало.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->