Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

Осигуряване на безработен, получаващ наследствена пенсияПолучавам наследствена пенсия, не работя. Осигурена ли съм за здравно осигуряване?Отговори

 • не, осигуровките са 16,80 на месец и трябва да се подаде декларация 7 до края на месеца следващ месеца, от който е възникнало задължението за осигуряване
 • Здравейте,

  Наследствената пенсия, която получавате попада в обхвата на пенсиите изплащани от фондовете на държавното обществено осигуряване. Тя е една от четирите вида пенсии на задължителното пенсионно осигуряване:

  • Пенсии за осигурителен стаж и възраст;
  • Пенсии за инвалидност;
  • Наследствени пенсии;
  • Пенсии, несвързани с трудова дейност.

  А според закона за здравното осигуряване пенсионерите от държавното обществено осигуряване са здравно осигурени до размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях, като вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

  Така че Вие имате статута на здравноосигурено лице, което можете да проверите и в сайта на НАП, на електроните услуги предоставени със свободен достъп. Съответно не следва и да внасяте здравноосигурителни вноски за собствена сметка, които в последствие да декларирате с декларацията за трайно безработни, както е прието да се нарича декларация образец №7.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->