Veronika Revalska Veronika Revalska Потребител

Осигуряване на прокурист на ЕТ без дейностДължат ли се осигуровки от ЕТ, което има вписан прокурист и няма дейност от 2009 г.? Не е подавана декларация ОКд-5, тъй като тя е за самоосигуряващите се лица. Не е подавана и декларация по чл.50 от ЗДФЛ, тъй като самото неподаване означава, че няма дейност. Но за осигуряването трябвало ли е да се подаде нещо? Когато е имало дейност и са изплащани суми е подавана декларация 1 и 6.

Казаха ми, че може да се подаде декларация за спиране на осигуряването със стара дата и няма да има глоба, тъй като е минал давностният срок-1 година. Но това нещо необходимо ли е когато става въпрос за прокурист?Отговори

  • Здравейте,

    Моето мнение е, че при прекратяване, прекъсване или възобновяване на дейността следва да се подаде декларация за настъпване на съответното обстоятелство. При липса на такава декларация означава, че ЕТ извършва дейност.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->