Стоянка Димитрова Стоянка Димитрова счетоводител

Обезщетение при бременност и майчинствоСлужителка работи в чужбина от 28.04.2009г. до 17.01.2012 г. в компания с международен статут, т.е. не е осигурявана по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна. Преди това е работила в Р България по трудов договор с осигурителен доход 2000. От януари 2012г. след завръщането си в България осигурителният и доход също е 2000 лв. За доходите си, придобити в чужбина от трудови правоотношения е подавала годишни декларации и е плащала ДДФЛ в България.

Тъй като е бременна и терминът и е края на септември, интересува ме на какво парично обезщетение ще има право?

Благодаря Ви за отговора предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 410 дни се изчислява на база осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" (ОЗМ) за период от 24 месеца преди месеца на настъпване на временната неработоспособност. Дневното парично обезщетение се определя в размер на 90 на сто от среднодневния осигурителен доход определен за горепосочения период.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->