димитров димитров димитров димитров касиер-продавач

Преподписване на трудов договор от 8 на 4 часов работен денМоже ли работодателя да ме задължи да преподпиша договор с нормален работен ден от 8 часа,което е 40 часа седмично,на 4 часа(20 часа седмично).. ако не съм съгласен с този договор какво следва?

Ако подпиша договора работодателя трябва ли да ми плати някакво обещетение (пример 1,2,3 брутни заплати)..


Отговори

  • Здравейте,

    Намаляване на договореното работно време може да става само по взаимно съгласие на страните. В един особен случай работодателят има право да наложи намалено работно време за определен период. Това той може да направи само поради намаляване обема на работата. Непълно работно време поради намаляване обема на работата се въвежда от работодателя със заповед, в която следва да бъдат вписани длъжностите, работните места а при възможност и имената на работниците, за които се отнася намаляването на работното време, началната дата на въвеждането, неговата намалена продължителност и т. н. В този случай обаче договорите на работниците и служителите не се променят т. е. не се преподписват и към тях не се изготвят допълнителни споразумения. Това е така тъй като това е право на работодателя и при ползването му той няма задължение да иска съгласие от работника или служителя.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->