Hristo Todorow Hristo Todorow Потребител

Възнаграждение за прослужено времеКогато според КТД-то възнаграждението за прослужено време е записано, че трябва да бъде начислено към Брутната заплата а работодателя го начислява към Основната, това нарушение ли е на КТД-то и на Кодекса на труда или не?

Малко яснота около възнаграждението за прослужено време след последните поправки ако може?

Благодаря предварително.Отговори

  • Структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите се урежда с Наредба за структурата и организацията на работната заплата. В чл.12, ал.1 в нея е записано, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху ОСНОВНАТА работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Вашият работодател правилно начислява определения процент за придобит трудов стаж и професионален опит върху основната работна заплата.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->