Красимир Гърдев Красимир Гърдев Потребител

Проблем с трудов класЗдравейте!

Имам затруднения с формирането на работното ми възнаграждение, свързани с трудовият ми стаж придобит като военен. Сега съм военен пенсионер и съм в процес на започване на работа в държавния сектор. Имам 10 години трудов стаж във ВМФ - подводни лодки, който не бива признат за начисляване възнаграждение за стаж от новият ми работодател, освен за платен годишен отпуск от 25 дни. За целта има изискване да пиша до Държавните архиви на 3 областни града, за справка относно военната ми служба. Според мен подобна справка е ненужна, тъй като всяка една от длъжностите заемани от мен, и периоди на работа са изрично отбелязани и подпечатани във военната ми книжка. За трудов стаж се признават само 3 години - редовна войнишка служба (казарма). Запознах се с условията на т.н. трудов клас, на които смятам че отговарям и също трябва да бъде обърнато специално внимание.

Обръщам се с молба за помощ за разискването и решаването на проблема ми. Бих желал да знам какви мерки бих могъл да предприема, какви са законовите разпоредби исъответните компетентни органи, към които мога да се обърна за да получа съдействие.Отговори

  • Здравейте,

    При зачитането на трудов стаж за допълнително възнаграждение работодателят взема предвид трудовия стаж от същата или сходна работа или длъжност. Ако работата, на която ви назначават е сходна на тази, която сте извършвали като военен работодателят следва да я вземе предвид. В противен случай преценката е изцяло на работодателя дали ще признае или не трудовият стаж от длъжности с които новозаеманата няма сходство.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->