Петя Петкова Петя Петкова Главен счетоводител

Подобрение на ДМАЗдравейте,

Имам въпрос свързан с подобрението на ДМА.

На 05.01.2009г. имаме изграждане на Видеонаблюдение и СОТ на стойност 1435,00 лв. и е заведен в сметка 207 – Машини и оборудване със срок на амортизация 40 месеца, т.е. амортизира се до 31.05.2012г. вкл. През м.Януари 2011г. се надгражда с допълнителни елементи-камери, компютри и др. с цел да се подобри сигурността на обекта, като на камерите и останалите компютърни елементи гаранцията е 2 години.

При положение, че се увеличава полезният икономически живот на системата, според нас е необходимо да се увеличи срокът на амортизация максимум до 3 години. Притеснението ни идва от това, че в ЗКПО срокът на амортизация за ІІ категория е 40 месеца. И след увеличаване на срока месеците в амортизация ще станат 76.

Освен в счетоводният амортизационен план, трябва ли да се увеличи срокът на амортизация и в данъчния амортизационен план? Необходимо ли е да се изготви и подпише протокол или решение на мениджърския състав за определяне полезния живот на подобрената система?Отговори

 • Здравейте,

  В практиката често се получават подобни обърквания и съмнения. Правилният подход обаче е ясно да се разграничават счетоводните от данъчните амортизации, тъй като в действителност те са две съвсем различни неща и обслужват различни цели.

  В САПл Вие свободно можете да си определяте сроковете за счетоводна амортизация, базирани на очаквания действителен полезен живот на съответните активи. Всъщност идеята е този оценен полезен живот да бъде максимално реалистичен, а не да бъде базиран на ставките за данъчна амортизация по ЗКПО. Начинът за определяне на полезния живот и неговото документиране е въпрос на вътрешна организация и процедури във Вашата фирма и за това не съществуват законови регламенти.

  В ДАПл, разбира се, следва да се съобразявате със амортизационните норми по ЗКПО. Но те са максимални, което означава, че Вие можете да ползвате и по-нисък процент, съответно да амортизирате актива за по-дълго време за данъчни цели. Това е Ваше право, но не и задължение. Така или иначе никой не Ви изисква да имате равнение между САПл и ДАПл.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->