sun walker sun walker Потребител

ИНТРАСТАТ декларацииПрез месец декември 2011 прехвърлям прага за ВОП (1 BOП януари за 150 хил. и един декември 60 хил.). Регисрирах се като ИНТРАСТАТ оператор и изпратих декларация с референтен период декември 2011 г. След като огледах статуса на задълженията ми видях, че деклариран обем 60 хил. Как да декларирам другите 150 от януари? Да пусна ли нова декларация? Нали в закона пише само да се декларира само референтния период когато ставаш задължен т.е. минеш прага от 180 хил. за 2011 г?Отговори

  • Когато сте подали в НАП Регистрационния формуляр за Интрастат оператор в часта за Пристиганията би трябвало да сте попълнили полето Текущо задължение с Първи референтен период м.12.2011 год. и Обем вътрешнообщностна търговия, определящ наличие на основание за възникване на задължение за деклариране по система Интрастат, по поток пристигания сумата от 210 хил.лв. (150 хил.лв. от м.01.2012 год. + 60 хил.лв. от м.12.2011 год.). Ако сте направили точно това, не е нужно да правите нищо друго. Направили сте всичко, което е необходимо. Не е необходимо нито да пускате нова декларация, нито да се опитвате по някакъв начин да декларирате 150-те хил.лв. от м.01.2012 год. Направили сте това с Регистрационния формуляр за Интрастат оператор. За 2012 год. Вие вече ще имате годишно задължение, защото за предходната година имате 210 хил.лв. по поток пристигания, което е по-вече от определения праг за регистрация за 2012 год. от 200 хил.лв. Но за да изпълнявате това си задължение не е необходимо да подавате никакви допълнителни декларации.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->