Mmari Mareva Mmari Mareva Потребител

Осигуряване на неработещ съдружник в ООДЗдравейте,

При ООД с двама съдружници, от които единият е самоосигуряващ се управител, а другият няма доходи от участието си, има ли задължение да се осигурява социално и здравно? Може ли да ме насочите и към нормативното основание за която и да е посока на отговора?

Благодаря!Отговори

  • Ако единият съдружник не упражнява трудова дейност в дружеството, а е само съдружник с определен процент от капитала, то тогава той не подлежи на осигуряване. Такава е и презумцията на чл.4, ал.3, т.2 от КСО. Там е записано: Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. Точните думи са: УПРАЖНЯВАЩИ трудова дейност. Т.е. ако единият съдружник не упражнява дейност в дружеството, то той не подлежи на осигуряване.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->