Mmari Mareva Mmari Mareva Потребител

Уведомление по чл. 62 от КТПри сключване на допълнително спорзумение по ТД за прехвърляне от чл. 114 (определени дни в месеца) на чл.67 (безсрочен) трябва ли да се подава уведомление по чл. 62 от КТ?Отговори

  • В чл.3, ал.1, буква б от Наредба № 5 от 29 ДЕКЕМВРИ 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на Уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда е записано, че Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора. Във Вашият случай се променя срока на договора, затова е необходимо в тридневен срок от сключване на допълнителното споразумение да изпратите в НАП Уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->