veneta taseva veneta taseva Потребител

Осигуряване като собственик и у правител едновременноСобственик на ЕООД регистрирано м Август 2011 г е внесло осигуровки до м 12 2011 г като самоосигуряващо се лице. Извършва компютърни услуги на клиенти от Европейската общност. В учредителния договор на фирмата е посочен като управляващ, без да се упомене възнаграждение. При предаване на документите за оформяне на годишен отчет, представя протоколи за гласувано възнаграждение от 01,09,2011 г.

Може ли да му се внесет и осигуровки по ДУК, т.е. веднъж като самоосигуряващо и втори път като управител? Ако да, следва ли начислените осигуровки като самоосигуряващ да намалят даначнат основа за облагане с ДОД?Отговори

  • Здравейте,

    Управителите, на които е гласувано възнаграждение във вътрешен акт на предприятието задължително следва да се осигуряват по договори за управление. За тях не съществува възможност да се осигуряват като самоосигуряващи се лица.
    Можете да поискате възстановяване на внесените като самоосигуряващо се лице вноски и да внесете осигуровки като договор за управление.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->