Stefan Todorov Stefan Todorov Потребител

Корекция на данъчна декларация от минала годинаЗдравейте,

Работя на трудов договор+граждански и същевременно се самоосигурявам като съдружник в ООД, полагащ личен труд. При подаване на данъчната декларация за 2009 и 2010 г. никъде не съм вписвал внесените като самоосигуряващо се лице вноски. При въпрос към счетоводителката на фирмата дали трябва да отразя някъде тези вноски и ще се отразят ли на данъчния ми резултат, ми бе отговорено, че не трябва да ги вписвам в данъчната декларация.

От многото неща, които изчетох в интернет ми става ясно, че ако по трудов договор имам 1800 лева бруто, то като самоосигуряващо се лице не е трябвало да се осигурявам на 420 лева, а на 200. Другото, което разбирам е, че данъчната ми основа се коригира с внесените вноски като самоосигуряващо се лице.

В тази връзка искам да попитам верни ли са тези твърдения и ако да, трябва ли, и по какъв начин мога да подам корекции по вече подадени годишни декларации, ще претърпя ли някакви санкции? Надвнесеният данък ще ми се върне ли или приспадне от бъдещи задължения? Какво се случва с недължимо-внесените вноски?

Моля ви за помощ!Отговори

  • Здравейте,

    Категорично мога да кажа, че вноските които правите за своя сметка като самоосигуряващо се лице следва да бъдат отразени в годишната ви данъчна декларация. Те се посочват в справка за окончателно определяне на осигурителния доход - таблици 1 и 2.
    Осигурителните вноски се внасят върху не повече от максималния осигурителен доход определен със Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка година. За 2010, 2011 и 2012 той е 2000 лв.
    Когато по трудов договор сте осигурен върху 1800 лв и имате задължение да внасяте осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице, същите се внасят върху разликата до достигане на максималния осигурителен доход.
    Да можете да подадете корекции на годишна данъчна декларация. За повече подробности относно случаите, в които можете да подадете такава се обърнете към ТД на НАП.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->