Георги Гаврилов Георги Гаврилов Потребител

Прекратяване на трудов договор по чл.326, ал.1 от КТИзпращам на 13.12.2011 г. 30 дневно предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор като главен счетоводител, поради това че в трудовия ми договор няма договорен по-голям срок на предизвестието.Същото видно от подписа на обратната разписка е получено на 14.12.2011 г. Според мен то изтича на 14.01.2012 г. и от тази дата трудовия ми договор следва да бъде прекратен. По време на предизвестието работодателя не е издал заповед за инвентаризация или приемане и предаване на счетоводната документация. С писмо с обратна разписка подписана от работодателя на 16.01.2012 г. изпращам трудовата си книжка за оформяне и приключване и в същото писмо писменно заявавявам желанието си тя и заповедта за освобождаване да ми бъдат изпратени с писмо с обратна разписка, поради това, че не мога лично да се явя да ги получа. С две писма изпратени от работодателя на изтичане на предизвестието работодателя казва че няма да ми изпрати документите с писмо, защото трябвало да отида да дам информация някаква за дружеството.

След изтичане срока на предизвестието договора счита ли се за прекратен без получена заповед? Имат ли право да ми задържат заповедта и трудовата книжка, след като по принцип се дават в последния работен ден или се изпращат незабавно без да се задържат? Мога ли да сезирам Инспекцията по труда за тези неща?Отговори

  • Здравейте,

    Следва да имате предвид, че срока на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение може да бъде удължен, когато става въпрос за отчетнически длъжности, за каквато може да се счита и Главен счетоводител. В този случай срока не може да бъде по-дълъг от 2 месеца общо с предизвестието.
    Разбира се удължаването на срока на предизвестието следва да бъде заявен и да е видно, че предаването на повереното имущество не може да се извърши в рамките на 30 дневен срок.
    Следва да имате предвид също, че работодателят няма право да задържа трудова книжка на работник или служител при каквито и да било обстоятелства.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->