ani Peleva ani Peleva Потребител

Самоосигуряващ се в майчинствоЗдравейте,

В момента съм в болничен за бременност и раждане като имам още два месеца до изтичане на 410 дни.

Собственик съм на ЕТ като самоосигуряващо се лице и не съм назначила прокурист, а фирмата упражнява дейност. Дала съм пълномощно на съпруга си, който да движи нещата, но нито в НАП нито в НОИ съм подавала някакви документи. Откакто съм в болничен внасям само здравно.

Сега като подавам ГДД ще трябва ли да довнасям някакви осигуровки? В нарушение на закона ли съм?

Благодаря предварително!Отговори

  • До изтичане на 410 ден нямате проблеми. За периодите на временна неработоспособност поради бременност и раждане /до 410 ден/ за собственичката на ЕТ се дължат вноски само за здравно осигуряване.В случай, че след периода на бременност и раждане /след 410 ден/, едноличния търговец продължи да упражнява трудова дейност, за периода на отглеждане на малко дете дължи осигурителни вноски по съответния ред и за държавно обществено осигуряване. За да отпадне задължението му за това осигуряване, трябва да се назначи прокурист. Той следва да бъде вписан в Търговския регистър в Агенцията по вписванията не по-късно от деня на изтичане на периода на временна неработоспособност.
    Съгласно чл. 21 от Търговския закон (ТЗ) прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Той има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Това би могъл да бъде съпругът Ви.
    Има и друга възможност. За периода след 410 ден не е много изгодно ЕТ да назначава прокурист, защото осигурителните прагове за прокурист са доста високи. Ако фирмата продължава да работи, майката може да декларира пред НОИ, че се връща на работа. Така ще получава ½ от полагащото се обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст /240 лв. : 2 = 120 лв./ , но и ще се осигурава по общия ред. Сумата за осигуровките на майката ще бъде по-малка от сумата за осигуровките на прокуриста.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->