Тодорка  Димитрова-Демерджиева Тодорка Димитрова-Демерджиева банков служител

Болнични 2012 - кой доход ще се вземе предвидЛице ползва болничен през м. януари 2012 год. Съгласно последните изменения, доходът от който се изчислява обезщетението обхваща периода 18 м. назад, т.е. от м. декември 2011 до м. юли 2010 год. През този период от м. септември 2010 до месец май 2011 год. лицето е било регистрирано като безработно с право на обезщетение за безработица в р-р около 500 лв. месечно.

При изчисляване на болничния кой доход следва да се вземе предвид за периода 09.2010 - 05. 2011 - МРЗ или размера на обезщетението за безработица?Отговори

  • Здравейте,

    За периодите, в които лицето е получавало обезщетение за безработица се взема предвид минималната работна заплата за страната.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->