Камелия  Менчева Камелия Менчева Потребител

Неизползван годишен отпускОт м.12.2010 год. работя във фирма, но досега не съм ползвувала платен годишен отпуск. Тази отпуска трябва да ми се заплати или я губя?Отговори

  • На основание чл. 178 от КТ неизползваният платен годишен отпуск може да В
    и се заплати само при прекратяване на трудовото правоотношение. Не е предвидена никаква друга възможност за изплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. От началото на 2011 год. има ново изискване записано в чл. 173 от КТ, според което до 31 декември на предходната календарна година работодателят трябва да утвърди график за ползването от работниците на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Работникът е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. В случай че в периода, посочен в графика, работникът или служителят се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на
    работника, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако
    ползването му е отложено по реда на чл. 176. Ако работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика, работникът има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително. В чл.176 от КТ е записано, че поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година. Според чл.176а когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Дните полагащи се за платен годишен отпуск за 2010 год. трябва да използвате до края на 2012 год. В противен случай ще ги изгубите. При изготвяне на графикът за отпуските за 2011 и 2012 год Вие трябва да сте подписали документ, в които да изразявате Вашето желание за ползване на платения годишен отпуск за текущата година. Погледнете в графикът за платените отпуски във Вашата фирма за 2011 и 2012 год. какво е записано срещу Вашето име. Съобразете се и с факта, че при постъпване на работа за първи път работникът може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->