silviq emilova silviq emilova Потребител

Изплащане на болнични при гледане на дете до 18 год. след 60 дниБолничните ми надвишават 60 дни, които се плащат от НОИ. НОИ отказва да изплати тези болнични с мотив, че надвишават 60 платени дни по закон. През месец декемви имам 20 дни болничен за детето с което надвишавам 60 дни.

Какво мога да направя от тук нататък - да обжалвам в НОИ? Как става, какво трябва да представя и дали има смисъл изобщо?

Благодаря предварително за отговора!Отговори

  • С издадения болничен лист за гледане на дете до 18 години имате право да отсъствате от работа за посочените в него дни. Но съгл. чл.45, ал.1 т.2 от Кодекса за социално осигуряване парично обезщетение се изплаща за гледане на болно дете до 18-годишна възраст до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството. Вие имате право да отсъствате от работа, но за дните, които надвишават 60 календарни дни през една календарна година нямате право на парично обезщетение. НОИ с право отказват изплащане след 60-тия ден, защото така е записано в Кодекса за социално осигуряване. Имате право да обжалвате всяко решение на НОИ. При необходимост и нужда потърсете услугите на нашата компания Крестън БулМар и неините офиси в страната.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->