N. S. N. S. Потребител

Заповед относно въвеждане на непълно работно времеЗдравейте,

Днес (30.12.2011) получих заповед за въвеждане на непълно работно време за м. Януари и м. Февруари 2012, на основание чл. 138А от Кодекса на труда и след предварително съгласуване с представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ, поради намаляване обема на работа.

След като разгледах чл. 138А от КТ, видях, че задължение на работодателя е да уведоми всички служители не по-късно от 10 дни преди влизането в сила на заповедта. Същата влиза в сила от 01 Януари, а аз бях уведомен за нея днес - 30 Декември 2011(2 дни преди влизането в сила).

В такъв случай валидна ли е заповедта, след като работодателя не спазва срока за уведомление и какво бих могъл да направя аз?


Предварително благодаря за отговора! Поздрави!Отговори

  • Здравейте,

    Въвеждането на непълно работно време е право на работодателя, което той упражнява с издаването на заповед за въвеждане. Разбира се работодателят следва да е спазил законните срокове посочени изчерпателно в кодекса на труда и съпътстващите го нормативни актове - Наредба за работното време, почивките и отпуските.
    Ако смятате, че работодателят ви не е спазил разпоредбите на Кодекса на труда или друг нормативен акт можете да потърсите правата си по надлежния ред чрез Агенция Главна инспекция по труда или по съдебен ред.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->