РОСИЦА КОЛЧАКОВА РОСИЦА КОЛЧАКОВА Потребител

Изчисляване осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице в болниченЗдравейте! Моля за вашето становище по следния казус:

Самоосигуряващо се лице със свободна професия, получава всеки месец доход от 1440 лв. След намаляване на НПР остава сумата от 1080 лв, върху които се осигурява, вкл. с ОЗМ. През м. декември (21 раб.дни) лицето излиза в болничен 5 дни, но това не променя сумата, която получава.

1. Върху каква сума би следвало да се осигурява лицето през съответния месец – върху цялата сума (1080 лв.), при положение, че самоосигуряващите се лица не дължат осигурителни вноски за времето на временна неработоспособност (Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, чл. 3. (3) Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност,...) или върху пропорционалната част от нея за останалите 16 раб. дни(822лв.)?

2. Ако осигурителните вноски са изчислени върху цялата сума, какъв осигурителен доход би следвало да се посочи в Декл. Обр.1 ? (1417 лв. или 1080 лв.)

3. Ако осигурителните вноски са изчислени върху пропорционално полагащата се за 16 раб.дни сума, това няма ли да доведе до годишно преизчисляване на осиг. вноски, респ. и до възстановяване на надвнесен данък?Предварително благодаря!Отговори

  • Самоосигуряващото лице се осигурява върху избран осигурителе доход в границите на минималния и максималния размер, определени със бюджета но ДОО за съответната година и след като е подадена Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП.При прекъсване на дейността за периода по чл.9, ал.2, т.5 от КСО не се декларира обстоятелството а осигурителния доход е избран в посочените граници, без да е фиксиран помесечно . В декл.Обр.1 се посочва дохода върху който е внесена осигурителната вноска, като се съблюдава той да не по-малък от минималния оситурителен доход за дните в осигуряване - 16 дни.В Приложението за ичисляване на осигурителните вноски към Годишната данъчна декларация също се изчислява минимален размер на осигурителните вноски на база дните в осигуряване .
  • Здравейте,

    Моето мнение е, че осигурителния доход не трябва да се променя. Променят се само дните в осигуряване (16) и дни в болнични (5).
    Осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица не могат да бъдат изчислени върху по-малко от минималния осигурителен доход за тях, определен по реда на закона за бюджета на ДОО за съответната година. За 2012 и 2013 година абсолютния минимум на осигурителния доход за тях е 420 лв.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->