Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Доходи от наемЗдравейте. Одавна не съм задавала въпроси.
Пиша Ви във връзка с промените, които влязоха през 2011 година, касаещи авансовото удържане от работодателя на данък от наем. Въпросите са ми няколко.


1. Сметката за изпратени суми и служебната бележка се издава, когато на лицето (наемодателя) му е удържан данък и внесен в бюджета. Въпросът ми е трябва ли да издам една обобщаваща служебна бележка и сметка за изплатени суми общо за цялата календарна година?

Пример: (01.01.- 31.12.2011г.), че на конкретното лице му е удържано данък "Х" за целия период върху сумата "Х".


2. Ако данък от наем не е внесено до 31.12.2011 година, но наема е изплатен, счита ли се за доход на физическото лице, съответно и разход за фирмата за данъчни цели или съгласно ЗКПО, тези доходи както и доходи от лихви по заем, граждански договори, договори за управление и други нетрудови доходи, се считат за доход на физ. лице и разход на фирмата към датата на изплащане?

Пример: Мой клиент е отдал имот под наем на фирма. Тя ми издава сметка за изплатени суми и служебна бележка на тримесечие, като за последното ми обясниха, че данъка за месец декември 2011, ще го платят в януари на 2012г. Тогава в неговата лична декларация трябва ли да включвам дохода от наем и съответно удържания данък за месец 12 2011 година? Блежката е издадена за период: 01.10 - 31.12.2011 година.


Благодаря Ви предварително! Желая на целия екип Весели Коледни и Новогодишни празници!Отговори

 • Една от характеристиките на Сметката за изплатени суми е, за да удостовери, че фирмата е платила наема на физическото лице и тя дължи на бюджета данък върху наема. В нея един от важните реквизити е дата на изплащане на дохода и периода, за който се отнася. Посочената дата се счита, че на тази дата физическото лице е придобило доходът от наем. Служебната бележка се издава при всяко плащане на наема от фирмата към физическото лице. Важно е да проверите какво е описано в договора за наем в часта му свързана с плащането, т.е дали е записано, че наемът ще се плаща всеки месец, на три месеца, на шест месеца или веднъж годишно. Ако наемът се плаща всеки месец, то Вие сте длъжни да издавате сметката за изплатени суми всеки месец при плащане от страна на фирмата, като в нея посочвате, че плащате наем например за м.01,2011 год. и сумата е изплатена на 10,02,2011 год. Вашето задължение е да издавате служебна бележка за всяко плащане и нямата задължение в края на годината да издавате обобщена сметка за изплатени суми и служебна бележка. Съгласно чл.65, ал.11 от ЗДДФЛ данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа по чл. 42, 43, 44 и чл. 49, ал. 2 и 5, се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. Затова ако физическото лице е получило доход от наем на 31,12,2011 год., то този доход за него ще бъде за 2011 год. и той трябва да го декларира в ГДД за 2011 год. Изплатената сума за наем ще бъде разход на фирмата за 2011 год., а данък за него ще се дължи от фирмата до 10,01,2012 год. Задължението за плащане на авансовия данъка от наеми от началото на 2011 година вече е на фирмата и физическото лице няма отношение по този въпрос.
 • Здравейте,
  много Ви благодаря за бързите отговори. По втория въпрос да смятам, че
  физическото лице получило доход от наем на 31,12,2011 год., а данък внесен е през 2012 г. се счита за доход на физ.лице за 2011, както и разход на фирмата за данъчени цели по ЗКПО и няма да се налага да правя преобразувания, а физическото лице ще трябва да го декларира в ГДД за 2011 год.
  Весели празници.
 • Да, така е. Доходът на физическото лице се счита за придобит на датата на получаване, без значение за какъв период назад или напред във времето се отнася. И ако тази дата е 31,12,2011 год. значи, че неговия доход е за 2011 год.
 • Здравейте,

  много Ви благодаря за бързите отговори. По втория въпрос да смятам, че

  физическото лице получило доход от наем на 31,12,2011 год., а данък внесен е през 2012 г. се счита за доход на физ.лице за 2011, както и разход на фирмата за данъчени цели по ЗКПО и няма да се налага да правя преобразувания, а физическото лице ще трябва да го декларира в ГДД за 2011 год.

  Весели празници.
 • Успешна Нова година и на Вас!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->