Лидия Спасова Лидия Спасова Потребител

Прекратяване на трудов договор без предадени документиРаботодателят ми е прекратил трудовия договор на 27.11.2011 и все още не ми е оформил трудовата книжка. Имам ли право да се регистрирам в Бюрото по труда и какъв е срока за регистрация?Отговори

  • При прекратяване на трудов договор работодателят е длъжен да състави заповед за прекратяване на трудов договор и да оформи трудовата книжка на работника. Трудовата книжка се предава на работника в деня на подписване на заповедта за прекратяване. Ако Вие сте предоставили своята трудова книжка на работодателя преди или на 27.11.2011 год., то на тази дата е трябвало работодателят да ви оформи и да Ви предаде вашата трудова книжка. За да се възползвате от правото си на парично обезщетение от Бюрото по труда трябва да се регистрирате в тримесечен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Но за да имате право да получавате цялата полагаща Ви се сума от Бюрото по труда, то тогава трябва в седем дневен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение (27.11) да се регистрирате в Бюрото про труда. В противен случай всеки ден закъснение за регистрация след седемдневния срок до трите месеца няма да Ви се изплащат от Бюрото по труда. За Вас седем дневния срок вече е изтекъл, но все още тримесечния срок не е изтекъл. Иначе казано ако сега се регистрирате като безработна в Бюрото по труда ще имате право на обезщетение, но дните от 28.11 до момента няма да Ви се платят. Ако се регистрирате като безработна три месеца след на прекратяване на трудовото правоотношение Вие няма да имате право на никакво обезщетение.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->