Златка Петрова Златка Петрова Потребител

Минимални осигурвокиМоже ли да ми кажете какви осигуровки се дължат върху минимална работна заплата?Отговори

  • Осигуровките са изчисляват върху минимален осигурителен доход , а не върху минимална работна заплата. За да се определи Вашият минимален осигурителен доход е необходимо да посочите каква е дейноста на фирмата, с която имате сключен трудов договор, какво е точното наименование на Вашата длъжност според сключения трудов договор, според трудовия Ви договор колко часа на ден е работното Ви време и колко е Вашият трудов стаж. Нужната информация се съдържа в точките на Вашият трудов договор. Без тези данни няма възможност някой да може да изчисли сумата на Вашите осигуровки. Сумата на минималната работна заплата служи за определяне на Вашето месечно възнаграждение и на дължимия от Вас данък общ доход, но не и за изчисляване на Вашите осигуровки. Само в случай, че сборът от основното Ви трудово възнаграждение, което във вашия случай е минималната работна заплата плюс сумата на клас за прослужено време е по-голям от Вашият минимален осигурителен доход, то само тогава осигуровките Ви ще се изчисляват върху тази сума.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->