Розалина Димитров Розалина Димитров учител по география

Изплащане на болнични при гледане на дете до 18 год.В продължителен болничен съм за гледане на дете до 18 г. Детето ми претърпя поредна ортопедична операция и бе 110 дни в гипс. Болничните ми надвишават 60 дни, които се плащат от НОИ. След като детето мина на ТЕЛК, комисията постанови да се издаде болничен лист със стара дата и да се продължи. НОИ отказва да изплати тези болнични с мотив, че надвишават 60 платени дни по закон.

Имам ли право на платен болничен издаден от ЛКК на база решение на ТЕЛК и колко дни в годината?Отговори

 • Имате право на болничен, но няма да е платен.

  Кодекс за социално осигуряване:
  Чл. 45. (1) Парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за:

  1. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година;

  2. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст - до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството; в този срок не се включва времето за гледане на дете по т. 3-5;

  3. гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест - до изтичането на срока на карантината;

  4. гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения - за времето, през което осигуреният е бил в заведението;
 • Болничните ми надвишават 60 дни, които се плащат от НОИ. НОИ отказва да изплати тези болнични с мотив, че надвишават 60 платени дни по закон. какво мога да направя?през месец декември има 20 дни болничен за детето.защо нои не ги плаща
 • Здравейте,

  За съжаление е така. Според сега действащата нормативна уредба НОИ поема до 60 дни в рамките на една календарна година.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->