Розалина Димитров Розалина Димитров учител по география

Прехвърляне на отпускаАз съм учител и имам следният въпрос:

Поради дългосрочен болничен отпуск за гледане на дете до 18г. нямах възможност да ползвам цялата отпуска за 2011 г. (в болничен съм от 05.08.2011 до този момент). Мога ли да си прехвърля цялата оставаща отпуска (24 дни) и докога трябва да я ползвам? В новият график за 2012 г. първо трябва настоящата да ползвам или тази от 2011 г.?Отговори

  • На основание чл.176, ал.4 от Кодекса на труда ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. При положение, че сте излезли в отпуск по болест от 05.08.2011 год. и сте в болничен до края на 2011 год., то ползуването на платения годишен отпуск може да се отложи по реда на чл. 176, ал. 4 КТ за следващата 2012 година. В новия график за 2012 год. трябва първо да използвате оставащите дни за 2011 год. и след това да използвате полагащите се дни за 2012 год.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->