temenuga Kostadinova temenuga Kostadinova Потребител

За неплатен отпуск които е повече от 30 дни и Д1В месец 10.2011 съм подала грешно Д1 за лице, което е ползвало вече неплатен отпуск повече от 30 дни за 2011 и от 01.10.2011 отново е в неплатен отпуск. Трябва да подам заличаваща Д1 за месеца и вярна Д1 с прекъсване на осигуряването от 01.10.2011- как да попълня следните: • т.12 -вид осигурен -01 по ТД ?

 • т.13- код продължаване на осигуряването ?

 • т.14 - ден в който осогур. е възникнало ?

 • т.15 - ден в който осигуряването е прекратено?


Моля който е попълвал да ми помогне! На програмата на НАП в т.15 - ден в който осигуряването е прекратено не мога да попълня датата - дава ми грешка?Отговори

 • Здравейте,

  Вероятно се опитвате да попълните една и съща дата за започване и прекъсване на осигуряването и затова получавате грешка в т. 15.
  Неплатения отпуск, който е над 30 дни за една година, не се зачита за стаж и декларация 1 се подава по малко по-различен начин.

  Код за продължаване на осигуряването следва да попълните "започва в месеца" - тоест в този месец започва различен вид на осигуряване.
  В ден от който осигуряване е възникнало попълнете 01 - тоест първия ден на месеца, от който лицето е в неплатен отпуск, който не е зачетен за стаж.
  В ден от който осигуряването е прекъснато следва да попълните последния ден, в който лицето е в неплатен отпуск, който не е зачетен за стаж.

  Имайте предвид следното - Когато лицето е осигурено на друго основание през периода, в който се намира в неплатен отпуск незачетен за стаж, здравни осигуровки не се дължат. В този случай д1 не се подава от осигурителя при който лицето е в неплатен отпуск незачетен за стаж.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->