ivan smilenov ivan smilenov Потребител

Пропътувано време при командировкаВъпрос от един строител:

Пропътуваното време влиза ли в работното време при командировка която обаче не се заплаща?Отговори

 • Здравейте,

  Считам, че не, времето на път не се отчита като работно време.

  Имайте предвид следното:
  Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед. В заповедта следва да бъдат вписани:
  1. наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;
  2. трите имена и длъжността на командированото лице;
  3. мястото на командироването;
  4. задачата, за която лицето се командирова;
  5. времетраенето на командировката;
  6. командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;
  7. начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари;
  8. необходимостта и видът на отчета за извършената работа;
 • Става дума за командировка, която продължава в рамките на един месец. Всеки ден се пътува до Стара Загора и обратно до София. За да започне работният ден в 9.00 часа се тръгва от София преди 6.00 часа и се връща командированото лице след 19.00 часа в София. Така работният ден продължава повече от 12 часа. Заплащат се 10.00 лв. на ден командировъчни.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->