Нина Нина Потребител

ДОД на трудостроенУдържа ли се ДОД на трудостроен работник и в какви проценти?Отговори

 • Съгласно чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Т.е. ако годишния доход на лице, което отговаря на посочените критерии е до 7920 лв., то това лице е освободено от облагане с ДОД. Ако годишния доход на лицето е над 7920 лв., то сумата надвишаваща 7920 лв. подлежи на облагане с 10% ДОД.
  Същия е принципа и при месечните данъчни основи. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, месечната данъчна основа се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. Т.е. ако месечния доход на лице, което отговаря на посочените критерии е до 660 лв., то това лице е освободено от облагане с ДОД. Ако месечния доход на лицето е над 660 лв., то сумата надвишаваща 660 лв. подлежи на облагане с 10% ДОД.
  • 08 Dec 2011 09:07
  • Нина (Потребител)
  • 0
  Благодаря за изчерпателния и полезен отговор!
 • Благодаря Ви!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->