СКК Данити ООД СКК Данити ООД

Осигуряване на адвокатАдвокат, който е само осигуряващо лице и внася осигурителни вноски месечно върху доход от 750лв., има получени суми от граждански договор към адвокатско дружество в размер на 1000лв. месечно.

Трябвали да внася осигурителни вноски и върху сумата по граждански договор, при условие, че когато се приспаднат нормативно признатите разходи се получава сума от 750лв?Отговори

  • Здравейте,

    Адвокатите се осигуряват като упражняващи свободна професия. За целите на осигуряването и поради факта, че внасят осигурителни вноски за своя сметка те са наречени самоосигуряващи се лица. При тях осигурителните вноски се изчисляват и внасят върху избран от тях месечен размер между минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и максималния осигурителен доход за съответния период. Във вашия случай моето мнение е, че:
    Не е нужно да внасяте допълнителни осигуровки върху получените доходи в момента на тяхното получаване. В края на годината, с подаването на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ, ще трябва да попълните и справката за окончателно преизчисляване на осигурителния доход и от нея ще определите дали имате да довнасяте осигурителни вноски или не.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->