Силвия Стефанова Силвия Стефанова Потребител

Новите условия за пенсиониранеЗдравейте, имам един такъв въпрос:

Майка ми е на 64 год. и с 25 год. трудов стаж, по точковата система не можа да се пенсионира. Сега с промяната от 2012 год. трябва да е на 66 год. и да има най-малко 15 год. трудов стаж за да се пенсионира. Правилно ли сме разбрали? Значи тя с тези промени всяка година може да не успее да се пенсионира? Има ли някакъв вариант за пенсиониране, за който не знаем?Отговори

 • Да, който няма необходимия стаж за пенсиониране когато е на 63 за мъже и 60 за жени, може да се пенсионира на 65 години с 15 години стаж. Ако промените се гласуват, от 2012 г. ще е възможно пенсиониране на 66 г. с 15 години стаж. Друг вариант е с така популярните фалшиви пенсии за инвалидност, но и тази схема в скоро време ще се пресече
 • Съществува и възможност за закупуване на стаж, и ако жената има период от 9 години във висше училище, може да си закупи стажа до 34 години, преди да се вдигнат изискванията. Из КСО:
  "Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.

  (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските."
 • Здравейте,

  Говорите за промени, които може и да не бъдат приети, да бъдат оспорени, както направи президента Георги Първанов или да бъдат изменени до толкова, че да не касаят вашата майка.
  Остава още съвсем малко време до окончателното излизане на промените в пенсионната система и ви предлагам първо да изчакате за да видим, какви точно промени ще бъдат приети.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->