galchev group galchev group

ДДС за услуги на българска фирма в Германия



Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва услуга на Германска фирма, регистрирана по ЗДДС в Германия. Услугата извършена от българската фирма е свързана с два недвижими имота на Германската фирма, като и двата се намират в Германия. Българската фирма извършва строително-ремонтни работи на сградите, което включва ел. инсталация и др. и разрушаване и извозване на строителните отпадъци и е командировала работници от България за извършването на тези работи. За извършените услуги българската фирма е издала фактура, в която не е начислила ДДС на основание чл.21, ал.4, т.1 във връзка с чл.86, ал.3 от ЗДДС.

Правилно ли българската фирма не е начислила ДДС? В коя колона на дневника за продажби следва да бъде отразена тази фактура? Трябва ли да се подаде VIES декларация? Облагат ли се с данък в Германия тези услуги?



Отговори

  • Здравейте,

    По принцип правилно не сте начислявали ДДС. Фактурите трябва да се посочват в колона 22 от дневник продажби. Попълва се и VIES декларация. Клиентът Ви си самоначислява ДДС в Германия.

    Следва обаче да съобразите и изискванията на местното немско законодателство и да проверите доколко съществува риск на фирмата Ви да се припише съществуването на постоянен обект в Германия, съответно - задължение да се регистрирате за ДДС цели в Германия и да начислявате германско ДДС.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->