Иванела Ковачева Иванела Ковачева Потребител

Осигуряване при различни основанияКак следва да се осигурява лице, с което е сключен договор за управление и контрол с една фирма за 1500 лв., а в същото време лицето работи по основен трудов договор при друг работодател, където е осигурено върху 1500 осигурителен доход? Какъв документ трябва да представи лицето във фирмата където е назначено по договор управление и контрол, с цел намаляване на осигурителните му вноски? Има ли такъв образец на документ?Отговори

 • Здравейте,

  При определяне на осигурителния доход за месеца следва да се вземат предвид всички доходи, които лицето получава от различни основания за осигуряване в следния ред:
  1. Трудови или служебни правоотношения - Тук влизат и доходите от договори за управление и контрол на търговски дружества
  2. Осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
  3. Доходи за работа без трудово правоотношение.

  В посочения от вас случай лицето следва да представи пред втория си работодател служебна бележка за дохода, върху който са внесени или дължими осигурителни вноск при първия си работодател.
 • В този случай кой е първия и кой втория работодател?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->