Galipso LTD Galipso LTD

Граждански договор по време на майчинствоМоже ли по време на втората година от платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години да имам граждански договор?Отговори

  • Здравейте,

    Да, моето мнение е, че можете да извършвате труд при условията на извънтрудово правоотношение (Граждански договор), докато сте в отпуск поради отглеждане на дете.
  • БЛАГОДАРЯ!!!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->